climatització artificial d’edificis

Climatització de la vivenda tipus d'un conjunt de 7 torres, en un projecte a l'eixample de Barcelona. Els càlculs s'efectuen en un únic full d’excel, on tots els àbacs han estat convertits a taules. D'aquesta forma s'aconsegueix que qualsevol canvi actualitzi automàticament el resultat final i, al mateix temps, que aquest arxiu de càlcul serveixi per a qualsevol altre projecte. Obrir la memòria en format .pdf Descarregar el full de càlcul en format .xls ...

Més informació

fallingwater model

Maquetes d'arquitectura Edifici: casa Kauffman o casa de la cascada Situació: Bear Run, Pensilvania, Estats Units Arquitecte: Frank Lloyd Wright Disseny: 1934-35 Construcció: 1936-37 Realització de la maqueta de la casa de la cascada, així com la galeria fotogràfica i un àlbum descriptiu. [gallery link="file" columns="2" orderby="title"]...

Més informació

estructures de formigó

Càlcul de l'estructura de formigó d'una torre d'oficines el.líptica, obtenint els plànols d'armat. En els plànols successius es detallen les armadures dels següents elements: Fonamentació Bigues i lloses massisses Pilars Murs pantalla Per veure la memòria de càlcul en format PDF, clica aquí....

Més informació

pràctiques d’estructures

Cinc pràctiques per entendre i aprendre el funcionament del càlcul estructural amb CYPE (assignatura optativa "Estructures de Formigó) Pràctica 1 (Pes Propi) Pràctica 2 (Fletxa i Moments) Pràctica 3 (Pòrtic virtual, quanties) Pràctica 4 (Situació dels forats) Pràctica 5 (Pòrtic virtual, armat) I l'arxiu d'excel creat per realitzar el càlcul simplificat de les armadures en àbacs, nervis (positius i negatius) i zunchos....

Més informació