beques arquia

Projecte de dos refugis al costat d'un llac, un amb el doble de superfície i el triple de volum que l'altre. La proposta per optar a les beques arquia es resumeix a continuació: - El pavelló principal, amb sala d'estar, menjador, cuina i magatzem a la planta baixa, i dues habitacions amb els seus corresponents serveis i dutxes a la planta primera. La seva capacitat és de 8 places i pot funcionar independentment de l'altre pavelló. - El pavelló annex, que es connecta al primer, està destinat a ampliar el nombre de places del refugi quan sigui necessari. Es composa de dues habitacions, amb serveis  i dutxes per satisfer les necessitats de les 16 places de les que disposa. Els ocupants utilitzen els espais comuns del pavelló principal (sala, cuina i menjador), dimensionat a tal efecte. Els dos volums s'obren cap al llac a través d'uns grans finestrals, orientats a sud encara que protegits de la radiació solar...

Més informació

nou mercat i edifici d’oficines

Projecte Final de Carrera SITUACIÓ El projecte es situa a la Plaça Europa de Viladecans, que delimita al nord amb l’avinguda Generalitat (C-245), a l’oest amb la carretera de la Vila (B-204), al sud amb el carrer Balmes i a l’est amb passeig de la Marina. REQUISITS DEL PROJECTE El projecte pretén donar resposta a les necessitats que planteja aquest emplaçament tant complex, així com integrar el serveis que ja existeixen en un únic edifici que completi volumètricament la Plaça Europa. La primera necessitat, en la que es basa el projecte, és un Nou Mercat que reemplaci l’actual i doti al municipi de Viladecans d’un Mercat Municipal en condicions, amb serveis i instal·lacions que facin del nou equipament una referència comercial. El Mercat tindrà vinculada una zona de Supermercat (en planta soterrani, amb un accés directe des de l’aparcament) La diversitat d’usos en l’entorn proper a la plaça genera altres requisits que ha de satisfer el...

Més informació