climatització artificial d’edificis

Climatització de la vivenda tipus d'un conjunt de 7 torres, en un projecte a l'eixample de Barcelona. Els càlculs s'efectuen en un únic full d’excel, on tots els àbacs han estat convertits a taules. D'aquesta forma s'aconsegueix que qualsevol canvi actualitzi automàticament el resultat final i, al mateix temps, que aquest arxiu de càlcul serveixi per a qualsevol altre projecte. Obrir la memòria en format .pdf Descarregar el full de càlcul en format .xls ...

Més informació

pràctiques d’estructures

Cinc pràctiques per entendre i aprendre el funcionament del càlcul estructural amb CYPE (assignatura optativa "Estructures de Formigó) Pràctica 1 (Pes Propi) Pràctica 2 (Fletxa i Moments) Pràctica 3 (Pòrtic virtual, quanties) Pràctica 4 (Situació dels forats) Pràctica 5 (Pòrtic virtual, armat) I l'arxiu d'excel creat per realitzar el càlcul simplificat de les armadures en àbacs, nervis (positius i negatius) i zunchos....

Més informació