reforma d’un petit bany

Reforma d'un petit bany, amb unes dimensions interiors de 1,4 x 1,9 m. L'objectiu és aconseguir un bany funcional per a persones amb mobilitat reduïda, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment. Però, al mateix temps cal incloure-hi quatres peces: rentamans, inodor, bidet i dutxa. La solució adoptada consisteix en situar totes les peces a una banda, deixant l'altra per passar-hi. Al fons es situa la dutxa a peu pla, compartint espai amb el bidet suspès.  Això permet que, en cas de necessitat, es puguin dutxar asseguts sobre el bidet. ...

Més informació

beques arquia

Projecte de dos refugis al costat d'un llac, un amb el doble de superfície i el triple de volum que l'altre. La proposta per optar a les beques arquia es resumeix a continuació: - El pavelló principal, amb sala d'estar, menjador, cuina i magatzem a la planta baixa, i dues habitacions amb els seus corresponents serveis i dutxes a la planta primera. La seva capacitat és de 8 places i pot funcionar independentment de l'altre pavelló. - El pavelló annex, que es connecta al primer, està destinat a ampliar el nombre de places del refugi quan sigui necessari. Es composa de dues habitacions, amb serveis  i dutxes per satisfer les necessitats de les 16 places de les que disposa. Els ocupants utilitzen els espais comuns del pavelló principal (sala, cuina i menjador), dimensionat a tal efecte. Els dos volums s'obren cap al llac a través d'uns grans finestrals, orientats a sud encara que protegits de la radiació solar...

Més informació

nou mercat i edifici d’oficines

Projecte Final de Carrera SITUACIÓ El projecte es situa a la Plaça Europa de Viladecans, que delimita al nord amb l’avinguda Generalitat (C-245), a l’oest amb la carretera de la Vila (B-204), al sud amb el carrer Balmes i a l’est amb passeig de la Marina. REQUISITS DEL PROJECTE El projecte pretén donar resposta a les necessitats que planteja aquest emplaçament tant complex, així com integrar el serveis que ja existeixen en un únic edifici que completi volumètricament la Plaça Europa. La primera necessitat, en la que es basa el projecte, és un Nou Mercat que reemplaci l’actual i doti al municipi de Viladecans d’un Mercat Municipal en condicions, amb serveis i instal·lacions que facin del nou equipament una referència comercial. El Mercat tindrà vinculada una zona de Supermercat (en planta soterrani, amb un accés directe des de l’aparcament) La diversitat d’usos en l’entorn proper a la plaça genera altres requisits que ha de satisfer el...

Més informació

residència d’estudiants a milà

Projectes X En l'emplaçament de la residència d'estudiants destaca la presència de dos edificis històrics com l'església i la universitat. La universitat destaca per la seva ortogonalitat i aprofitem aquesta contundència geomètrica dins de la ciutat de Milà per generar un gest en el nostre edifici, que al mateix temps ens servirà per marcar l’accés. A més a més de marcar-nos l’accés a la residència, aquest gest ens permet fer més ampla la boca d’accés al passatge per la cara sud-est. Una de les idees del projecte és mantenir la relació visual entre el carrer i l'església. Això ho aconseguim mitjançant una volumetria dividida en 3 blocs, col·locats de forma que permetin aquesta connexió visual. Els blocs es comuniquen en planta baixa mitjançant tancaments de vidre, totalment transparents. Al mateix temps, la forma de l'edifici obre els camps visuals perquè l'església es vegi des del passeig i des de les vivendes veïnes. En planta baixa, els tres...

Més informació