estructures de formigó

Càlcul de l'estructura de formigó d'una torre d'oficines el.líptica, obtenint els plànols d'armat. En els plànols successius es detallen les armadures dels següents elements: Fonamentació Bigues i lloses massisses Pilars Murs pantalla Per veure la memòria de càlcul en format PDF, clica aquí....

Més informació

pràctiques d’estructures

Cinc pràctiques per entendre i aprendre el funcionament del càlcul estructural amb CYPE (assignatura optativa "Estructures de Formigó) Pràctica 1 (Pes Propi) Pràctica 2 (Fletxa i Moments) Pràctica 3 (Pòrtic virtual, quanties) Pràctica 4 (Situació dels forats) Pràctica 5 (Pòrtic virtual, armat) I l'arxiu d'excel creat per realitzar el càlcul simplificat de les armadures en àbacs, nervis (positius i negatius) i zunchos....

Més informació