climatització artificial d’edificis

Climatització de la vivenda tipus d'un conjunt de 7 torres, en un projecte a l'eixample de Barcelona. Els càlculs s'efectuen en un únic full d’excel, on tots els àbacs han estat convertits a taules. D'aquesta forma s'aconsegueix que qualsevol canvi actualitzi automàticament el resultat final i, al mateix temps, que aquest arxiu de càlcul serveixi per a qualsevol altre projecte. Obrir la memòria en format .pdf Descarregar el full de càlcul en format .xls ...

Més informació