beques arquia

Projecte de dos refugis al costat d'un llac, un amb el doble de superfície i el triple de volum que l'altre. La proposta per optar a les beques arquia es resumeix a continuació: - El pavelló principal, amb sala d'estar, menjador, cuina i magatzem a la planta baixa, i dues habitacions amb els seus corresponents serveis i dutxes a la planta primera. La seva capacitat és de 8 places i pot funcionar independentment de l'altre pavelló. - El pavelló annex, que es connecta al primer, està destinat a ampliar el nombre de places del refugi quan sigui necessari. Es composa de dues habitacions, amb serveis  i dutxes per satisfer les necessitats de les 16 places de les que disposa. Els ocupants utilitzen els espais comuns del pavelló principal (sala, cuina i menjador), dimensionat a tal efecte. Els dos volums s'obren cap al llac a través d'uns grans finestrals, orientats a sud encara que protegits de la radiació solar...

Més informació